Môj kariérny plán

12.12.2023 15:51
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V mesiaci november a december žiaci 9. ročníka na hodinách OBN na záver tematického celku Voľba povolania vypracovali každý svoj kariérny plán a prezentovali pred spolužiakmi tento plán budovania svojej kariéry.

Plán zahŕňal:

Detské sny – čím som chcel/a/ byť

Sebapoznanie – poznanie silných a slabých stránok

Špecifické predpoklady na povolanie – fyzické, intelektuálne, charakterové

Výber stredných škôl a vysokej školy

Výber povolania, špecifiká povolania, nároky na povolanie

Pracovná pozícia - popis pracovnej pozície, pracovné prostredie, platové ohodnotenie, perspektíva umiestnenia

Ako dosiahnem svoj cieľ, ako sa mi to podarí, čo preto musím urobiť

Krátkodobé a dlhodobé ciele

Ako sa vidím o 10 -20 rokov

Vypracované projekty boli na vysokej úrovni, navzájom sa počúvali, komunikovali a vzájomne sa ocenili.

Naši žiaci si v nasledujúcich dňoch budú vyberať stredné školy a študijné odbory, posielať prihlášky a pripravovať sa na prijímacie skúšky.

Dúfame, že aj tento projekt pomohol našim žiakom lepšie spoznať samého seba a vybrať si správnu strednú školu a budúce povolanie, v ktorom budú spokojní a šťastní.

Fotogaléria k článku