Odbojárska vatra

21.12.2023 11:24
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Už v poradí 7. ročník si mohli zapísať do kroniky organizátori Odbojárskej vatry na Švábe. Šváb je laznícka usadlosť severozápadne od Krupiny, neďaleko Žibritova. Toto miesto si pred 79 rokmi vybralo ako základňu pre svoje bojové akcie asi 1000 vojakov a partizánov Partizánskej skupiny Alexandra Nevského, ktorí sa postavili na odpor postupujúcej nemeckej armáde. V bojoch tu padlo aj 7 bojovníkov, ktorí tu majú pamätník. Miestna organizácia SZPB v Krupine sa pred niekoľkými rokmi rozhodla uctiť si pamiatku padlých obrancov a samotný ozbrojený zápas počas SNP zaujímavým podujatím. Stretnutím členov SZPB s najmladšou generáciou, so žiakmi základných a stredných škôl. Celá akcia bola veľmi dobre zorganizovaná. V jej úvode bola slávnostná časť, ktorá začala hymnou, položením vencov k pamätníku a príhovormi hostí. Potom nasledovalo zapálenie vatry. Po tejto časti začala branno-vedomostná súťaž štvorčlenných družstiev zúčastnených škôl. Súťažilo sa v štyroch disciplínach – v hode granátom na cieľ, v streľbe zo vzduchovky, v zdravotníckej príprave a tiež vo vedomostiach z histórie 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

    Po vlaňajšom druhom mieste sa našim žiakom podarilo v tomto ročníku zvíťaziť. Za sebou nechali aj družstvo Gymnázia A.S. Krupina, ktorému oplatili minuloročnú tesnú prehru. Na treťom mieste skončili žiaci ZŠ Bzovík, na 4. mieste ZŠ J. C. Hronského Krupina , na 5. mieste SOŠ Krupina a na 6. mieste ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina. Pocit víťazstva bol o to sladší, že naši žiaci mali aj podporu 9-ich členov našej ZO SZPB, ktorí sa tohto podujatia taktiež zúčastnili. Garantom celej akcie bol primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan. Ten so svojimi spolupracovníkmi z Mestského úradu zabezpečil občerstvenie pre všetkých účastníkov v podobe pagáčov, lepňov a chutného guľášu. Na stoloch nechýbala minerálka ani káva, a tak sa mohli všetci aj občerstviť a tiež porozprávať. Pekné počasie využili viacerí aj na prechádzku po blízkom okolí a návštevu rodného domu p. Šmakala, ktorý pre návštevníkov pripravil expozíciu z histórie o Švábe.


Pripravil Mgr. Ján Slosiarik