Z rozprávky do rozprávky

21.12.2023 11:24
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    „Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial, bola raz jedna krajina a tá sa volala Rozprávkovo. V tej krajine určite bolo každé dieťa na svete. A predstavte si, aj my všetci sme dnes v Rozprávkove.“

     Týmito slovami sa v našej škole Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive začala v jedno októbrové popoludnie tradičná udalosť Deviataci prvákom. V úvode sme sa zoznámili s našimi najmenšími. A potom už známe postavičky zo slovenských rozprávok sprevádzali prvákov jednotlivými epizódami, v ktorých bolo potrebné preukázať vedomosti, šikovnosť a zručnosť. Žiaci prvého ročníka sa popasovali s hádankami o Popoluške, Jankovi Hraškovi, Ruženke či o Zlatovláske a mnohých iných. Trpezlivo vytriedili hrach a šošovicu, za pomoci Pata a Mata si poradili s prekážkovou dráhou a zvládli aj mená všetkých trpaslíkov. A na záver pomohli Jankovi a Marienke nájsť správnu cestičku domov. Nasledoval spoločný tanec s deviatakmi, po ktorom pani riaditeľka Mgr. Kvetoslava Babiaková oficiálne pasovala prvákov za riadnych žiakov našej školy. Všetci prváci dostali tričká a detské batohy plné samých užitočných vecí. Povestnou čerešničkou však bola výborná torta.

     „A keď už v každej rozprávke s vašou pomocou, milí prváci, bolo zlo porazené a dobro zvíťazilo, rozprávkové bytosti naďalej žili v Rozprávkove šťastne a spokojne.“

     Chceli by sme vyjadriť naše obrovské poďakovanie všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zorganizovať túto peknú akciu.


Pripravila Mgr. Renáta Neherová

Fotogaléria k článku