Jesenné príležitostné akcie v školskom klube detí

21.12.2023 11:24
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Jesenné obdobie v našom školskom klube si okrem bežných aktivít, ktoré prebiehajú počas popoludnia v jednotlivých výchovných oddeleniach spestrujeme aj príležitostnými akciami. Už tradičné a obľúbené býva ,,Vitamínové popoludnie“. Deti si prinesú rôzne druhy ovocia a zeleniny, na ochutnávku prinesú aj sušené ovocie, ovocný koláč, výživu, alebo rôzne iné dobroty, plné vitamínov. Pani vychovávateľky potom pripravia zábavné súťaže, pracovné listy, prezentácie a tak si pripomenú význam vitamínov a zdravej výživy v našom jedálničku. Je to akcia, ktorú robíme aj v spolupráci s rodičmi.

     Podobnou akciou bol aj ,,Deň mlieka“. Počas tohto dňa si v oddeleniach deti vyskúšali vyrábať kokteil, tvorili plagáty a rozprávali sa o význame mlieka a mliečnych výrobkov v našej životospráve.     V mesiaci október, ktorý je aj mesiacom úcty k starším sme v klube privítali naše starké a starkých a zaspomínali sme si s nimi na ich detstvo a chvíle strávené v škole. Sme radi že ich máme a že sme spolu mohli stráviť spoločné chvíle. Pripravili sme si pre nich darčeky a zaspievali sme im naše obľúbené pesničky.     

    No a v spolupráci s CVČ, školským parlamentom a rodičmi sme uskutočnili aj ,,Tekvičkové popoludnie“, kde si deti spolu s rodičmi a pedagógmi vyrábali a zdobili tekvice a iné jesenné výrobky. Každý, kto sa zúčastnil tejto akcie dostal sladkú odmenu.

    Jesenné obdobie nám takto rýchlo ubehlo a my sa už teraz tešíme na zimu a ďalšie príležitostné akcie, ktoré súvisia s týmto ročným obdobím.


Napísala : Mgr.Martina Buljanová