Všetkovedko

29.11.2023 22:58
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 28.11.2023 sa žiaci 1.- 4. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá hľadá a objavuje najmúdrejších medzi najbystrejšími. Žiaci riešili rôzne pútavé, logické i originálne úlohy. Úlohy, v ktorých si žiaci mohli overiť svoje vedomosti, prepojiť to, čo sa doposiaľ naučili, ale aj to, s čím sa doteraz stretli nielen v škole, ale aj v rodine, vo svojom blízkom okolí. Súčasne získavali aj nové skúsenosti – čítanie s porozumením, prácu s textom.