Aktivita preventívneho poradenstva

15.11.2023 13:58
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 14.11.2023 našu školu navštívila pracovníčka ÚPSVaR pani Lachváčová, ktorá na hodine OBN v 9.B informovala žiakov o úlohách úradu práce a o dôležitosti správneho výberu povolania na základe predpokladov, ale aj uplatnenia sa na trhu práce.  Predstavila im povolania, ktoré  sú najviac žiadané a ohodnotené a tie, o ktoré je najmenší záujem a ich absolventi si ťažšie hľadajú zamestnanie, musia sa rekvalifikovať alebo hľadať prácu v inom odvetví.

Dúfame, že aj táto aktivita preventívneho poradenstva pomôže našim žiakom sa lepšie zorientovať a správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy a budúceho povolania.

Fotogaléria k článku