Halloween na našej škole

22.11.2023 16:27
Zo školy

Autor : Ema Tomanovičová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Halloween na našej škole

Každoročne 31. októbra ľudia vychádzajú zo svojich domov v strašidelných kostýmoch, zdobia si domy vyrezávanými tekvicami alebo rôznymi strašidelnými ozdobami. Táto tradícia nazývaná Halloween má zaujímavú históriu, o ktorej mnoho ľudí nevie. V tomto článku sa to v krátkosti dozviete.  A tiež vám ukážeme, ako sme Halloween prežili na škole my.

Krátka história

Aj keď sa mnohým ľuďom môže zdať že Halloween pochádza z Ameriky, jeho pôvod musíme hľadať v Británii, Škótsku či Írsku. Vzdialený predchodca Halloweenu bol pohanský festival Samhain, kde sa oslavoval koniec leta a začiatok zimy. Obdobie sa spájalo s nedostatkom a temnotou. Ľudia v tej dobe si mysleli, že zaniká hranica medzi svetom živých a mŕtvych. Práve z tohto obdobia sa zaužívalo prezliekať sa do kostýmov, lebo pohania si tiež nasadzovali masky. Domnievali sa, že vďaka prítomnosti duchov dokážu lepšie predpovedať budúcnosť, a preto stavali obrovské posvätné vatry, kde pálili úrodu a zvieratá ako obetu keltským božstvám. Počas týchto slávností mali oblečené kostýmy zo zvieracích hláv a koží, aby ich privolali. Keď neskôr Rímska ríša dobyla keltské územie, spojili sa sviatky Rimanov, ktorými boli Feralia - odchod zosnulých a Samhain.

Halloween u nás

Aby sme si aj my ozvláštnili tieto jesenné dni, rozhodli sme sa 2. novembra na našej škole osláviť Halloween. Úlohou žiakov, ktorí sa chceli zapojiť, bolo obliecť sa do kostýmov ako to robili kedysi Kelti. Bolo zaujímavé pozorovať, ako do školy vchádzajú rôzne typy čarodejníc, upírov, čertov a rozprávkových postáv. Pokiaľ vám v ten deň prišiel na hodinu informatiky Darth Vader miesto učiteľa, alebo vás chémiu učil klobučník, bolo to úplne v poriadku. Samozrejme, všetky tieto bytosti mali možnosť súťažiť o najlepší kostým a získať milú cenu. O najkrajšom halloweenskom kostýme rozhodli hlasovaním žiaci a učitelia, ktorých bolo celkom 111.Tu je vyhodnotenie:

Žiaci: 3.miesto 3.A Čápková, Klimková, Kleštincová ako upírka, červená čiapočka a lesný duch    

2. miesto 1.B Jankovičová a Spálová ako Fiona a Shrek                

1. miesto 2.A Kmeťová, Dusíková ako policajt a jeho väzeň          

Učitelia: 3.miesto pani učiteľka Hlavnová                                                  

2.miesto pán učiteľ Miklis           1.miesto pani učiteľka Kidoňová