Imatrikulácia prvákov

11.11.2023 17:01
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 9. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnila slávnosť, ktorej sme dali názov "Imatrikulácia prvákov". Našich najmenších žiakov sme pasovali za prvákov a prijímali sme ich do "Cechu študentského", čo každý z nich potvrdil dôležitou "Prísahou prváka". Nasledovala "Hymna našej školy". Tomu všetkému predchádzali tri dôležité skúšky, ktoré absolvoval každý prváčik. Musíme povedať, že tento rok máme mimoriadne šikovných a bystrých prváčikov. Celá slávnosť sa niesla v duchu radosti a očakávania. Náš spevácky zbor "Notičky" doplnil program tejto slávnosti. Ďakujeme prváčikom, že to zvládli, ďakujeme rodičom, že svojou prítomnosťou prišli povzbudiť svoje detičky. Vďaka patrí pani vychovávateľkám za krásnu výzdobu a, samozrejme, pani učiteľkám, za organizáciu a nácvik programu. Záverečné ďakujem patrí p. riaditeľke M. Blanárovej, p. zástupkyni E. Halászovej a J. Mikovčákovej, ktoré našich prvákov osobne pasovali, dekorovali a odmenili tzv. Imatrikulačným listom. Krásne strávený slávnostný čas, dojatie, aj hrdosť rodičov...

Všetkým Ď A K U J E M E .

Fotogaléria k článku