Pamätné dni mesiaca október

09.11.2023 19:29
Zo školy

Autor : Michaela Bodokyová, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

V mesiaci október sme mali niekoľko významných pamätných dní. 6. októbra ním bol Deň úsmevu. Každý rok sa prvý piatok v októbri oslavuje Svetový deň úsmevu. Túto myšlienku založil a inicioval Harvey Ball, ktorý v šesťdesiatych rokoch vytvoril ikonický „smajlík“.

Prvý Svetový deň úsmevu sa uskutočnil v roku 1999 a od tej doby sa stal tradíciou. Na pamiatku Harveyho, ktorý zomrel v roku 2001, vznikla nadácia známa ako "Harvey Ball World Smile Foundation". Mottom tejto nadácie je "Posilňujeme svet jeden úsmev po druhom." Dodnes nadácia zohráva rolu oficiálneho patróna Svetového dňa úsmevu.

Svetový deň úsmevu nás nabáda k tomu, aby sme sa nezabudli usmievať, nielen na tento deň, ale každý deň. Úsmev môže rozjasniť náš deň a deň aj iných ľudí, a tak sa stane nástrojom šírenia pozitivity a dobra vo svete. Takže nezabudnite na Svetový deň úsmevu, a keď sa usmejete, urobíte svet okolo seba trochu lepším miestom.

Ďalším dňom bol Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra. Zastrešuje ho Liga za duševné zdravie a jej cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Na duševne chorých si v spoločnosti stále nevieme zvyknúť a sociálne ich vylučujeme. Ľudia, ktorí duševnými chorobami trpia, sa stále stretávajú so strachom a predsudkami ostatných. Niektorým sa problémy podarí vyriešiť, iní však môžu skončiť tragicky.

Liga za duševné zdravie organizuje Celoslovenskú kampaň Dni nezábudiek, spojenú s predajom umelých kvietkov nezábudiek, ktoré symbolizujú duševné zdravie. Týždeň duševného zdravia má aj zdravým pripomenúť vážnosť duševných porúch a snahu im predchádzať. Je dôležité predchádzať stresu napríklad aj vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, vhodná výživa, zdravý životný štýl. Oddych a športovanie v prírode nám tiež môžu pomôcť pri prekonávaní stresu a nepohody. Chráňme si svoje zdravie – to telesné ale aj duševné.

Posledným významným dňom bol 24. október kedy si pripomíname Deň OSN. Organizácia Spojených národov bola založená 24. októbra 1945 v San Franciscu na základe prijatia Charty OSN 51 štátmi vrátane vtedajšieho Československa.

Cieľom OSN je udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť, podporovať priateľské vzťahy medzi národmi, rozvíjať spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov, presadzovať ľudské práva a koordinovať činnosť jednotlivých štátov.

Členstvo v OSN je založené na princípe suverénnej rovnosti, štáty majú svoje zastúpenie, tzv. stále misie, najmä v sídle OSN v New Yorku, ale napríklad aj v Ženeve či vo Viedni.

OSN nie je svetová vláda, ani nevytvára zákony. Poskytuje pomoc pri riešení medzinárodných konfliktov a problémov, ktoré ovplyvňujú celý svet. Každý členský štát má zástupcov vo valnom zhromaždení a má jeden rovnako platný hlas. V roku 2001 získala OSN napríklad Nobelovu cenu za mier.

Autori textu: Bodokyová Michaela, Kostrová Veronika, Majda Adam.