MLADÝ TALENT VO ZVÁRANÍ

09.11.2023 14:38
Zo školy

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na úvod

Dňa 24. októbra 2023 sa v Čadci konal prvý ročník súťaži vo zváraní pod menom „ MLADÝ TALENT VO ZVÁRANÍ“. Súťaž sa skladala z dvoch kategóriách a to v praktickom zváraní a vo virtuálnom zváracom trenažéry. Súťaže sa zúčastnilo desať škôl z celého Slovenska. Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zváraniu, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Taktiež pre pedagógov umožniť vzájomnú výmenu skúseností. Časťou súťaže bola aj exkurzia spoločnosti Premont s.r.o., Krásno nad Kysucou, kde pedagógom boli ukázané priestory závodu. Praktická časť pozostávala vo vyhotovení dvoch zvaroch pomocou metódy – 135 (CO2). V kategórií  simulovaného zvárania sa zvar vyhotovoval pomocou trenažéra EWM HIGHTEC WELDING. Súťaže za SOŠt Tlmače sa zúčastnil Alex Veteráni a Simeon Sziller, žiaci druhého ročníka z odboru mechanik strojov a zariadení. V praktickej časti sa Alex Veteráni umiestnil na štvrtom mieste a na štrnástom mieste Simeon Sziller.  V simulovanom zváraní sa umiestnil na treťom mieste Alex Veteráni a Simeon Sziller na šiestom mieste. Ďakujeme naším študentom za reprezentáciu školy na súťaži a prajeme im ďalšie úspechy. Taktiež ďakujeme organizačnému výboru a hodnotiacej komisií za odborné ohodnotenie súťažných zvarov a SOŠ technickej škole Čadca za pozvanie.