Branné cvičenie

09.11.2023 14:30
Zo školy

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na úvod

Aj keď bolo dnes upršané počasie, naše účelové cvičenie sa vydarilo ;) Skôr narodení túto akciu poznajú pod názvom "branné cvičenie".  Žiaci SOŠ technickej v Tlmačoch získavali vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej prípravy pri podávaní 1.pomoci, prešli  ukážkami civilnej obrany, vyskúšali si cvičnú evakuáciu pri poplachu a pozreli si pútavý dokumentárny film o kybergroomingu. Pohybom preukázali svoje zdatnosti aj na zaujímavých stanovištiach v telocvični. Vyskúšali si teambuilding s drevenými palicami, hod granátom na presnosť, šplhanie na lane a futbal s netradičnou, nafukovacou loptou.  Počas zdravotnej prípravy sa dozvedeli, ako dávať umelé dýchanie a masáž srdca a ako postupovať pri rôznych druhoch krvácania. Žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia 😊