Z Kysúc naši žiaci priniesli bronz a striebro

09.11.2023 14:27
Zo školy

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na úvod

Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore dňa 8.11.2023 zorganizoval už XVII ročník „Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov Stredných odborných škôl“ – ktorá prebiehala na pôde Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 3. a 4. ročníkov odborov strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka z odboru mechanik strojov a zariadení, menovite Peter Štefanka a Pavol Lasab, ktorí v kategórií jednotlivcov obsadili tretie a piate miesto. V kategórií družstiev obsadili druhé miesto.   Ďakujeme naším študentom za reprezentáciu školy na súťaži a prajeme im ďalšie úspechy. Taktiež ďakujeme organizačnému výboru a hodnotiacej komisií za odborné hodnotenie. Poďakovanie patri aj domácej škole SOŠs Kysucké Nové Mesto.