Naša škola

06.11.2023 20:46
Zo školy

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Naša škola sa nachádza v obci Vavrečka. V škole máme 5 tried od 1. - 4. ročníka. Máme triedy 1.A, 1.B, 2.A, 3.A a 4.A.

Naša škola je veľmi pekná. Rada do nej chodím. Je trojposchodová. Na prvom poschodí je 1.A, 1.B, 4.A, riaditeľňa, šatňa, WC.

Na druhom poschodí je knižnica, informatická učebňa + dve triedy sú to 2.A, 3.A.

Na poslednom - treťom poschodí je povala.

V škole máme veľký výber zaujímavých krúžkov.

Ja chodím na krúžok Hráme sa s novými technológiami, ktorý vyučuje pani učiteľka Deniska Králiková.

Nina Jančigová, 4.A