Škola začína

13.11.2023 13:21
Zo školy

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Prišiel September a s ním aj nový školský rok. Čo je nové v našej škole? Predsa žiaci! A nie je ich málo. Presne 32 prvákov si po prvý krát sadlo do školskej lavice. Nielen prvákom, ale aj ostatným žiakom želáme veľa sily, odvahy, trpezlivosti a nekončiacich radostí počas celého školského roka.

Veľmi sa tešíme, že opäť môžeme zverejňovať práce našich žiakov v školskom časopise. Písanie článkov, básní a rozhovorov v nás podporuje kreativitu, zdokonaľovanie sa v písaní na počítači, učíme sa tvoriť fotokoláže a získavame mnohé iné zručnosti.