Jablkový deň

02.11.2023 22:44
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 20. - 21.10.2023 si v triedach na 1. stupni pripravili triedne učiteľky pre žiakov tzv. „Jablkový deň“, ktorý bol zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity, spojené s konzumáciou jabĺk a jablkových výrobkov. Ochutnávka mala najväčší úspech, ale nezaostávali ani ostatné aktivity: Tanečná súťaž, Kto zje najrýchlejšie jablko, Prekážková dráha, Hádanky, hra Kompót, výtvarné práce, ale aj PL s jablkovou tematikou. Našim cieľom bolo nie len podporiť zdravý životný štýl, ale aj učenie sa pre život. Žiaci riešili rôzne praktické úlohy, naučili sa, na čo všetko môžeme využiť jablká... Učili sa nie kvôli známke, ale pre radosť, a aby rozmýšľali o tom, čo sa učia, a prečo je to pre nich dôležité.

Fotogaléria k článku