CyberSecurity Day

02.11.2023 13:57
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiačky 8.A a 8.C triedy sa zúčastnili 27. 10. 2023 CyberSecurity Day, ktorým ich sprevádzali KyberTím z Gymnázia sv. Košických mučeníkov v spolupráci s tímom CSIRT-UPJŠ a s odborníkmi z firmy ESET. Diskutovali a rozšírili si vedomosti o informačnej bezpečnosti, kde sme sa dozvedeli, aké nástroje sú najvhodnejšie pri kyber útoku. Všetky nástroje sme si vyskúšali a overili. Vybraní žiaci sú členmi projektu (Ne)bezpečný internet, ktorý prebieha na našej škole. Týmto workshopom si prehĺbili a upevnili vedomosti na danú tému.

Fotogaléria k článku