Milá škola oslavuje - báseň

12.02.2024 15:13
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Milá škola oslavuje


Naša škola školička

nie je veru maličká.

Päťdesiatku oslavuje,

stále sa však vynovuje.


Žiaci do nej radi chodia,

občas sa z nej vyslobodia.

Učitelia snahu majú,

Žiakom úlohy rozdajú.                        


Ďakujeme školička,

buď naďalej čistučká.

Prajeme ti dobrých žiakov,

verných tebe i kamarátov.


Budeme ťa zveľaďovať,

ale aj verne milovať.

Oslavu ti prichystáme,

dobre si ťa vystískame.


Ďakujeme milá škola.

Tu si pre nás stále bola.

Veľa sme sa naučili,

k výročiu ťa vyzdobili.

                                 JV