Moji starí rodičia

01.11.2023 10:40
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Rodina je základ pre rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Veľkú úlohu v nej zohrávajú starí rodičia. Rozdávajú nekonečnú lásku, radosť, pohodu, blízkosť, ale aj dobré jedlo, životné skúsenosti a príbehy.

Na hodinách občianskej náuky v 6. ročníku si žiaci pripravili projekt na tému „Moji starí rodičia“, „Môj dedko“, „Moja babka“. Obrázkami, fotkami alebo slohovou prácou odprezentovali ich spolužitie. Porozprávali, prečo si vážia a majú radi svojich starých rodičov, čo im dávajú, čo sa od nich naučili, ako spolu trávia voľný čas. Niektorí žiaci na svojich blízkych už len spomínajú a starí rodičia im veľmi chýbajú.

Tieto detské práce boli veľké „ vyznania lásky“, plné vďaky, citu a dojatia.

Fotogaléria k článku