Školského kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“.

29.10.2023 13:14
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 13.10.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej ľudovej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“. Školského kola sa zúčastnili žiaci I. stupňa 2.-4. ročníka, ktorí si tu vyskúšali svoje recitátorské zručnosti. Porota v zložení Mgr. Jana Revúcka, Mgr. Izabela Cigániková, Mgr. Erika Slabejová vybrala najlepších recitátorov a zároveň toho, kto bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole v Drienčanoch. Výsledky školského kola : Miesto : Ivan Gecko – IV. A Miesto: Petra Kráľová – IV.C Miesto: Richard Radina– IV.A Miesto: Simona Šoteková – II.A Na regionálnom kole v Drienčanoch bude reprezentovať našu školu žiak IV. A triedy Ivan Gecko.