Listy pre seniorov

27.10.2023 15:46
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Mesiac október je známy ako Mesiac úcty k starším. Naši žiaci si ho pripomenuli písaním listov pre seniorov, ktoré budú odovzdané do domovov dôchodcov. (Výzvu vyhlásila Knižnica pre deti a mládež mesta Košice.) Cieľom bolo vyvolať povedomie spolupatričnosti a úcty k starším. Žiaci napísali milé slová, krásne básničky, ktoré potešia pri srdci. Svoje listy dozdobili obrázkami a vyrobili obálky. Tešíme sa, že listy poputujú na správne miesto, spríjemnia deň a vyčaria úsmev na tvári.

Fotogaléria k článku