Olympiáda zo SJL 2023

25.10.2023 17:36
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

17. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, zúčastnilo sa ho 16 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda zo slovenského jazyka je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: Adam Hloušek, IX.B 2. miesto: Matej Jacko, IX.B 3. miesto: Lea Jakabšicová, IX.A

Úspešnými riešiteľmi boli aj Sára Véghová - IX.A a Denis Sztehlo – IX.B. Do okresného kola postúpil Adam Hloušek, budeme mu držať palce!