Participatívny rozpočet aj na našej škole

25.10.2023 11:07
Zo školy

Autor : Emma Strížová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Trnavský samosprávny kraj v školskom roku 2022/23 vyhlásil 2. ročník programu s názvom "Participatívny rozpočet na stredných školách", v ktorom mohla škola zorganizovať projekt v celkovej hodnote 1000 eur. Cieľom bolo zapojiť mladých ľudí do rozhodovania o dianí vo svojom okolí.

Šance sa chopila i naša škola. Žiaci mali za úlohu pripraviť rôzne projekty na spríjemnenie a zveľadenie priestorov školy, z ktorých vyhrali v hlasovaní tie najlepšie. Spomedzi navrhovaných projektov bolo náročné vybrať iba jeden, preto sme spojili návrhy dvoch tried - 3.A a 4.B. Návrhy sa stali skutočnosťou počas veľkej školskej brigády, keď žiaci sami zveľadili nevyužitý priestor na 1. poschodí. Akoby lusknutím prsta sa prázdna chodba premenila na oddychovú zónu a stala sa perfektným miestom na trávenie prestávok a voľných chvíľ. Okrem paletového sedenia a vakov určených na oddych zdobia priestor aj maľby našich žiakov. Žiaci si môžu voľný čas skrátiť aj hrou, keďže v oddychovej zóne sa nachádza aj stolný futbal.

Ďakujeme TTSK za finančnú podporu a rovnako patrí vďaka všetkým, ktorí sa na realizácii projektu aktívne podieľali.

Fotogaléria k článku