Dejepisná exkurzia

24.10.2023 15:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci IX.A a IX.C sa zúčastnili exkurzie, na ktorej za pomoci aplikácie I Walk spoznávali osobnosti a pamiatky Košíc z obdobia 1. Československej republiky až 2. svetovej vojny a ich význam v súčasnosti. Exkurzia bola zameraná na regionálne dejiny a geografiu. Informácie z aplikácie im poskytovali trasu exkurzie, videá, ktoré poukazovali na svedectvá obyvateľov Košíc z daného obdobia a rôznorodé otázky, ktoré žiaci spoločne zodpovedali. Okrem toho mali žiaci možnosť vidieť pamätné tabule či budovy spájajúce sa témou exkurzie a navštívili aj synagógu na Zvonárskej ulici, kde im bol poskytnutý odborný výklad. Zároveň počas exkurzie plnili aj interaktívne aktivity, ktoré im pomohli pochopiť význam skúmanej doby a jej dopad pre obyvateľstvo Košíc.

Fotogaléria k článku