Program kariérového poradenstva

24.10.2023 15:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 9. ročníka našej školy absolvovali v mesiaci október od 5.10.2023 – 19.10.2023 Program kariérového poradenstva pod vedením pani psychologičky z CPP Zuzkin park Mgr. Andrey Grácovej v spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. Janou Humeňanskou.

Obsahom programu boli dve dvojhodinové odborné aktivity kariérovej výchovy a poradenstva, ktoré boli zamerané na sebapoznanie a rozhodovanie a jedna hodina bola venovaná testovaniu žiakov.

Žiaci 9.A, 9.B, a 9.C triedy sa 19.10.2023 zúčastnili na testovaní k výberu strednej školy a povolania na základe svojich postojov a záujmov. Testovania sa zúčastnilo 52 deviatakov. Žiaci, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, si vypracujú tieto testy pod vedením školskej psychologičky v náhradnom termíne.

Po vyhodnotení testov v mesiaci november budú žiaci prizvaní na konzultáciu k výsledkom a budú im navrhnuté odporúčania k výberu vhodnej SŠ zo strany pani psychologičky a výchovnej poradkyne.

Nerozhodnutí žiaci alebo žiaci so ŠVVP budú mať možnosť požiadať Mgr. Grácovú z CPP Zuzkin park o individuálne psychologické poradenstvo k výberu SŠ.

Fotogaléria k článku