Prvá pomoc - KPR

22.10.2023 23:51
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V priebehu týždňa k nám zavítali mladí medici z Klubu verejného zdravia, ktorí si pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka pripravili veľmi zaujímavú prednášku o prvej pomoci. Prednáška bola prepojená s interaktívnymi aktivitami, ktorými študenti ukázali žiakom všetky dôležité aspekty podania prvej pomoci. Deti tak mali možnosť naučiť sa dať pacienta do stabilizovanej polohy, vyskúšali si záchranné techniky na figurínach, kládli množstvo otázok a rozprávali aj vlastné skúsenosti, s ktorými sa stretli alebo o tom niečo počuli. Medici im na všetko trpezlivo odpovedali. Ďakujeme za výbornú prednášku a tešíme sa na ďalšie aktivity a preventívne programy v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice.

Fotogaléria k článku