Literárna exkurzia

20.10.2023 19:35
Zo školy

Autor : Adriana Kučáková, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Dňa 19.10. 2023 sa  tretiacka trieda hotelákov, prváci z odboru kuchár a čašník,  a štvrtáci odboru informačné technonólogie zúčastnili na literárnej exkurzii v Tajove pri Banskej Bystrici a v Hronseku.

Prvá zastávka viedla do Tajova, do domu Jozefa Gregora Tajovského. Tu sme sa dozvedeli zaujímavosti z jeho osobného života, o jeho rodičoch, starých rodičoch, u ktorých vyrastal, o jeho na tú dobu pokrokovej manželke ako aj o jeho jedinej dcére, dozvedeli sme sa, že ešte žijú jeho vnukovia, zopakovali si diela z jeho tvorby, s ktorými sa stretávame na hodinách slovenského jazyka.

V Tajove okrem Tajovského žili aj ďalšie významné osobnosti, napríklad Jozef Murgaš, ktorý bol priekopníkom v bezdrôtovej telekomunikácii a autorom mnohých vynálezov.

Naše kroky ďalej viedli do Hronseku, kde sme navštívili drevený artikulárny evanielický kostol, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kostol bol postavený v roku 1726. Vedľa kostola sa nachádza aj vzácna drevená zvonica z toho istého roku. Mali sme možnosť pozrieť sa aj dnu a dozvedieť sa niečo z histórie. Po prednáške od pani farárky sme sa išli poobzerať po celom kostole. Kostol mal dve poschodia a bol zaujímavého a nezvyčajného tvaru.

Z obce Hronsek pochádza aj otec Andreja Sládkoviča a Miroslav Krčméry. Pôsobil tu Ján Simonides a August Krčméry. Do dnešných čias sa v obci zachoval aj barokové kaštieľ a Vodný hrad z 15.storočia.

Aj napriek upršanému počasiu bola exkurzia pekná a zaujímavá, obohatila nás o nové informácie a zaviedla na miesta, o ktorých sme možno mnohí z nás ani nepočuli.