Zábavné popoludnie so starými rodičmi v ŠKD

19.10.2023 14:19
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Zavítala k nám jeseň a s ňou október – Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti pani vychovávateľky s pomocou pani asistentiek, potešili starých rodičov a pripravili pre nich športovo-zábavné popoludnie na školskom dvore. Bolo to veľmi milé stretnutie, na ktorom si deti uctili svojich starých rodičov a dali im najavo svoju lásku. Deti sa spolu so starými rodičmi zabavili pri rôznych súťažno-zábavných aktivitách. K dobrej nálade prispelo aj slnečné počasie. Deti odmenili svojich starých rodičov usmievavými smajlíkmi, no najväčšou odmenou bol pre všetkých úsmev na tvárach zúčastnených.