Oceňovanie DofE

10.10.2023 14:14
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

SME JEDINÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA z celého Košického kraja, ktorá úspešne doviedla aj tento rok svojich deviatakov ku medzinárodnej cene DofE v celosvetovom programe rozvoja pre deti a mládež. Program DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v ľuďoch predovšetkým rozvinuté vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť, ľudskosť a zodpovednosť, práve ktorých rozvoj program DofE podporuje. A žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej dokázali, že patria medzi takýchto ľudí.

Vyše 300 študentov z Košického kraja si vo štvrtok 5.10. v Historickej radnici v metropole východu prevzalo Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu z rúk významných hostí.

Naša škola tohto roku ako jediná základná škola z celého Košického kraja je nesmierne hrdá na svojich absolventov DofE, ktorí absolvovali niekoľko stoviek hodín dobrovoľníctva, športu a rozvoja talentu a na záver dokázali aj svoje zručnosti prežiť v lese na dvoch dobrodružných expedíciách.

Srdečne blahoželáme absolventom aj ich vedúcej pani učiteľke Mirke.

Ďakujeme!

Fotogaléria k článku