Môj otec - môj hrdina (Charakteristika)

09.10.2023 21:44
Zo školy

Autor : Zdenek Varga, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

Môj otec ako rodič zohráva v mojom živote, okrem mamy a mňa, tú najdôležitejšiu úlohu. Takisto mi daroval život a svojou výchovou prispel k vývoju mojej osobnosti.

Otec je širšej, ale pevnej a na muža celkom nízkej postavy. Jeho tvár tvorí pár modrých očí, malý nos a uši, ústa. Lysú hlavu dopĺňa sčasti sivá, sčasti hnedá briadka. Na ľavej ruke a nohe nosí dve tetovania s ázijskou tematikou. Veľmi rád nosieva oblečenie, na ktorom je slovenský znak alebo logo jeho futbalového klubu FC Arsenal. Nevýrazné, ale pevné svaly získal nielen cvičením v mladosti, taktiež aj prácou na našom dome, ktorá býva často namáhavá.

Je milý, spoločenský a priateľský aj voči ľuďom, ktorí mu nie sú sympatickí. Je progresívny, pretože neustále sa snaží vymýšľať a zavádzať do domácnosti nové doplnky. Rýchlo sa vie prispôsobiť a začleniť sa do spoločnosti, čo využil podľa mňa výborne, keď pracoval v zahraničí, najmä v Anglicku a v Izraeli. Rád príjme môj názor a je pre mňa vzorom v logickom myslení, ktoré mne občas chýba.

Vážim si ho z viacerých dôvodov: jednak mám úctu k nemu ako k rodičovi. Aj za jeho šikovnosť a pracovitosť, za jeho spravodlivú výchovu a v neposlednom rade aj za jeho príklon ku duchovným hodnotám, ktorým ma tiež učil a stále učí.

Môj otec si odo mňa zaslúži obdiv.

Dúfam, že v budúcnosti budem môcť byť tiež dobrým otcom, ako je ten môj.