Moderná angličtina

24.10.2023 07:35
Zo školy

Autor : Tatiana Vrábelová, ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

V našej škole sa snažíme o zavádzanie inovácií nielen na vyučovacích hodinách, ale aj po vyučovaní počas krúžkov. V minulom školskom roku do ponuky krúžkov v našej škole pribudol jeden, naozaj veľmi zaujímavý - moderný. Čo sa na modernom krúžku Moderná angličtina učíme? Snažíme sa zaujímavou formou prepojiť anglický jazyk a digitálne technológie. S použitím rôznych webových aplikácií sa angličtina stáva hravou a zároveň aj náučnou súčasťou nášho života.

Čo všetko sme sa počas roka naučili? Anglické slovíčka sme zahalili do farebných slovných oblakov v aplikácií Wordclouds, tvorili sme množstvo plagátov v Canve, tvorili sme interaktívne prezentácie a popreplietané pojmové mapy. Počas Modernej angličtiny sme si zdokonalili slovnú zásobu, gramatiku, ale zlepšili sme sa najmä v práci s počítačom a naučili sa ako efektívne využívať webové aplikácie v angličtine. Zistili sme, že práca s počítačom vie byť nielen zábavná, ale aj náučná a pripravuje nás do budúceho života. A nakoniec, kto by nechcel vedieť, ako si vyrobiť digitálnu pozvánku na narodeninovú párty? Alebo zaujímavú tematickú koláž z fotiek?

S týmito, ale aj s mnohými inými aktivitami máme plné ruky práce počas celého roka a veľmi nás to baví.

Kolektív krúžku Moderná angličtina