Kto je "zakladateľom" kritického myslenia?

23.09.2023 21:42
Zo školy

Autor : Ema Fejková, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

Späť na úvod

V období monitorov, písomných maturít, či pri iných testovaniach, sa každoročne zisťujú vážne nedostatky slovenských študentov pri riešení úloh, kde je nutné kritické uvažovanie. Študenti majú častokrát problémy so spájaním informácii, dedukciou, argumentáciou a tvorbou záverov. Je dôležité, aby študent vedel hľadať a filtrovať potrebné informácie, budovať si argumenty a myslieť na možné slabé i silné stránky. Pri príprave na diskusiu musí človek rozmýšľať nad možnými protiargumentmi a pripraviť sa na ne, čím sa naučí vnímať problém s viacerých perspektív. Presne ako SOCRATES - áno, on začal s kritickým myslením - ktorý pravdu hľadal v rozhovoroch. Sokratovi partneri v rozhovore museli takmer vždy zakúsiť, že to, čo hovoria, vedie k hlúpostiam a protirečeniam. Ustavičným pýtaním ich Sokrates nútil objasniť predpoklady, z ktorých skryte vychádzali. Nič sa nesmie len tak jednoducho tvrdiť, nič sa nesmie vyhýbať požiadavke zdôvodnenia.

V rámci projektu Erasmus, sa nám podarilo dostať do výberu šťastlivcov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tréningového pobytu v poľskej Varšave v dňoch 18. - 24. mája 2023. Na tréningu s názvom “Analyzuj a mysli kriticky - mediálna gramotnosť pre mládež” sme získali nenahraditeľné skúsenosti a vedomosti v oblasti kritického myslenia a overovania informácií na internete, ktoré určite chceme rozšíriť aj medzi študentov našej školy. Spoznali sme nových priateľov, objavili rôzne kultúry a strávili skvelý týždeň plný nabitého programu.

Ani si často neuvedomujeme, koľko príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje našu schopnosť kritického myslenia. Obklopuje nás svet ilúzií plný reklamy s dokonalými produktmi, službami či názormi na zmenu nášho životného štýlu. Chcú ovplyvniť náš život a využiť nás vo svoj prospech. Politici sa nás snažia presvedčiť, že chcú pracovať pre nás a naše dobro. A my  - či už kritické myslenie máme alebo nie - sa nejako  rozhodneme. Neraz bez toho, aby sme si uvedomili, aké intenzívne dôsledky to na náš život bude mať. Zle vybratý partner, škola, kariéra, zdravotné problémy spôsobené svojím životným štýlom,... Trendy hovoria, že len ľudia, ktorí budú schopní pracovať s informáciami, analyzovať ich a spájať súvislosti, budú môcť zastávať významné pozície v tomto rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí. A to my chceme...

Fotogaléria k článku