Moderná trieda

23.09.2023 14:29
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

V minulom školskom roku bola triede VII.B ponúknutá možnosť zapojiť sa do projektu zamestnanecký grant Nadácie Veolia, v ktorom sme mohli požiadať o dotáciu na renováciu triedy. Projekt bol úspešne vybratý spomedzi viacerých záujemcov, čomu vďačíme hlavne pani Elvíre Magicovej, ktorá nám ponuku sprostredkovala a pomohla aj úspešne zrealizovať. Získali sme finančný príspevok v hodnote 1000€. Nakoľko v triede už prebehli viaceré úspešné modernizácie vďaka rodičom z tejto triedy, vymenili sme, za túto sumu, staré opotrebované skrinky za moderné a vyhovujúce na súčasné podmienky v modernej triedy. Vďaka tomuto projektu sme získali štatút Moderná trieda, v ktorej sa žiaci cítia lepšie, pracuje sa im lepšie a neohrozuje to ich zdravie.