Nechajme auto v garáži (2023)

23.09.2023 14:27
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Európsky deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov Cieľom tohto dňa – je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie. Na našej škole sme sa zapojili do tejto akcie dňa 22. 9. Akcia začala hneď ráno kde rozdávali všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto pekný obrázok. Dopoludnia si žiaci zábavnou formou zopakovali základné pravidlá, ktoré žiaci musia dodržiavať, pokiaľ sa stanú účastníkmi cestnej premávky. Zopakovali si aj dopravné značky, ktoré sú v cestnej premávke veľmi dôležité. Zhotovili pekné plagáty , ktoré boli vystavené v priestoroch školy. V popoludňajších hodinách si žiaci 4. a 5. ročníka vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Boli pre nich pripravené rôzne prekážky , ktoré museli zvládnuť . Dokázali, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme nikto nezabudol na reflexné prvky a prilbu, ktoré sú povinnou výbavou pri jazde na bicykli . Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Výborne zvládli aj jazdu podľa dopravných značiek. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka organizácii Amavet klub Legman 819 s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje a túto akciu podporuje už niekoľko rokov. Dôležité však je aj to, že si žiaci spoločne uvedomili, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a využívať na cestu do školy ekologickejšie dopravné prostriedky, ako je auto.. napr. bicykel, vlak ,autobus… Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.