Vzdelávanie školského parlamentu

19.09.2023 20:19
Zo školy

Autor : Samuel Kucka, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Vážení čitatelia,

rád by som sa s vami podelil  o aktivitách nášho školského parlamentu.  V dňoch 11.-12. septembra 2023 sme mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa dvojdňového vzdelávanie pre školské parlamenty stredných škôl v Martine na tému Projektový manažment, ktoré bolo organizované Radou mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom.  Zúčastnili sa ho aj zástupcovia nášho školského parlamentu – Dominik Tamaši, Sandra Švaňová, Vanessa Javornícka a Samuel Kucka.

Počas tohto intenzívneho školenia sme sa  naučili aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu, vyjednávať a slušne riešiť konflikty, vytvárať malé projekty, ktoré nám umožnia aktívne prispievať k zlepšeniu fungovania našej školy. Momentálne pracujeme na projekte, ktorý má za cieľ zlepšiť prácu nášho školského parlamentu. Chceme byť hlasom študentov a aktívne sa podieľať na niektorých rozhodnutiach a udalostiach v škole. Vďaka našim novým znalostiam v oblasti projektového manažmentu sme schopní lepšie plánovať a realizovať naše nápady. Naše snahy smerujú k vytvoreniu kreatívneho prostredia, do ktorého sa môže zapojiť každý študent s možnosťou vyjadriť  svoje nápady a pripomienky.  Dúfame, že naše úsilie prispeje k ešte lepšiemu školskému prostrediu a že sa nám podarí dosiahnuť naše ciele. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, a držíme palce, aby náš projekt priniesol pozitívne zmeny do našej školy.

 Samuel Kucka

Fotogaléria k článku