50. výročie našej školy

13.09.2023 16:46
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V tomto školskom roku si pripomíname 50. výročie založenia našej školy.