Začal nový školský rok 2023/24

13.09.2023 16:34
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Všetkým žiakom, učiteľom a ďalším zamestnancom školy prajeme v novom školskom roku 2023/24 veľa úspechov.