Milí naši žiaci, rodičia a priatelia - otvorenie školského roka 2023/24

06.09.2023 16:15
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

4. septembra 2023 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2023/2024, v ktorom sme privítali našich žiakov, kolegyne, kolegov a špeciálne našich nových prváčikov, pre ktorých to bol deň veľmi výnimočný. Prvý krát zasadli do školských lavíc, čím im začala nová životná etapa. Veľmi si vážime a teší nás, že na novej ceste životom ich môžeme sprevádzať práve my. Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa žiakom prihovorila pani riaditeľka Ing. Erika Demková, ktorá srdečne privítala žiakov a popriala im veľa šťastia a úspechov. Svojou návštevou nás poctil aj pán primátor mesta Rimavská Sobota, JUDr. Jozef Šimko, ktorý žiakov povzbudil a poprial im veľa študijných úspechov. Žiakov privítala aj predsedníčka Rodičovského združenia pri Základnej škole Pavla Dobšinského, pani Henrieta Harnóczová. Učiteľom a spolužiakom sa prihovorila aj žiačka IX. A Vanessa Výbochová. Na záver jeden citát, ktorý nech nás sprevádza po celý školský rok: „Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ – Dalajláma.