Vyučovanie v exteriéri

11.07.2023 11:21
Zo školy

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Prváci a druháci na hodine výtvarnej výchovy maľovali na kamene. V skupinách si vyskúšali ako sa kedysi maľovalo na steny jaskýň. Téma ich zaujala a kamene ožili farbami.

Žiaci 6. ročníka vymenili školské lavice, perá, ceruzky, zošity, tabuľu za chodník a kriedy. Vyšli sme pred školu, kde sa žiaci zahrali na žiakov a učiteľov. Každý vymyslel pre svojho žiaka úlohu, ktorú vypočítal a potom si funkcie medzi sebou vymenili. Takto sme si zopakovali desatinné čísla, uhly, obvod a obsah štvorca a obdĺžnika. Žiakom sa hodina matematiky páčila a za odmenu si zahrali škôlku.

Žiaci 6. ročníka mali nezvyčajnú hodinu občianskej náuky. Navštívili sme skanzén drevených kostolíkov, kde sa žiaci oboznámili s kostolíkmi, ktoré sa nachádzajú alebo nachádzali v ich regióne. Oboznámili sa s ich históriou a dozvedeli sa aj akým spôsobom sa v minulosti stavali takéto nádherné drevené stavby.

Fotogaléria k článku