Čítajme si 2023

25.06.2023 19:35
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive uskutočnila 25. 5. 2023 detský čitateľský maratón „ Čítajme si 2023“. Podujatie organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF v spolupráci s knižnicami. Podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo v júni 2008. Vtedy sa do čítania na 27 miestach Slovenska zapojilo 2912 detí. Každým rokom počet čítajúcich pribúdal a v minulom roku sa do čítania zapojilo 62 062 detí. Na našej škole prebiehalo čítania v areáli školy. Žiaci mali vytvorené dobré podmienky na čítanie. Mohli si čítať na deke, v altánku, alebo na laviciach pri stoloch. Vyberali si na čítanie knihy z ponuky školskej knižnice, alebo si priniesli vlastné knihy. Každý čitateľ sa zapísal na pamätný plagát a na pamiatku dostal záložku a sladkosť. Do čítania sa zapojilo 208 žiakov. Veríme, že aj týmto podujatím sme podporili záujem o čítanie, ktoré je veľmi potrebné pre rozvíjanie obrazotvornosti a fantázie, pre obohatenie slovnej zásoby a celkový rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov.


Pripravila Mgr. J. Matejkinová

Fotogaléria k článku