Klimatická záhrada v SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote

22.06.2023 19:37
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Žiaci deviateho ročníka navštívili klimatickú záhradu v SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Cieľom tejto návštevy bolo posilniť vedomie žiakov o ochrane životného prostredia a vytvoriť u nich zodpovedný prístup k ekológii. Po príchode žiakov privítala pani Mgr. Anna Pintová, ktorá ich klimatickou záhradkou sprevádzala. Žiaci sa zoznamovali s rôznymi druhmi rastlín a byliniek, ktoré žiaci strednej školy používajú aj pri príprave rôznych nápojov, drinkov a jedál. Z veľkého množstva rastlín, ktoré sa tam nachádzajú, videli napríklad nechtík lekársky, rozmarín, šalviu, medovku, levanduľu, tymián a iné . Žiaci sa tiež dozvedeli o technikách zberu dažďovej vody a o využití obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli implementované v záhradke. Súčasťou tejto záhradky je aj jazierko, ktoré zabezpečuje zber dažďovej vody a je príkladom environmentálnej udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov. Tiež slúži na zavlažovanie rastlín a šetri pitnú vodu. V klimatickej záhradke sa nachádza pocitový chodníček, ktorý slúži na relax a žiaci mali možnosť sa po ňom prejsť. Ďalej je v nej hmyzí domček, vybudované kompostéry a niekoľko vysadených stromov, kríkov a rastlín, ktoré zvyšujú podiel zelene a redukujú zraniteľnosť pôdy voči dlhodobým obdobiam sucha. Škola tento priestor využíva aj ako vonkajšiu učebňu, v ktorej je meditačný kútik, ktorý je využívaný na vyučovacie hodiny a na relax. O klimatickú záhradku sa starajú študenti a učitelia SOŠOS. Cieľom tejto návštevy bolo povzbudiť žiakov, aby sa starali o životné prostredie, klímu, či o zmierňovanie zmeny klímy.