Maksik 2023

22.06.2023 19:34
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Maksik je matematický seminár, do ktorého sa každoročne zapájame so žiakmi druhého až štvrtého ročníka. Žiaci päťkrát počas školského roka riešia matematicko-logické úlohy. Úlohy sú skutočne náročné a preto žiaci majú možnosť riešiť úlohy vo dvojici, doma, alebo v škole. Minulý týždeň sa žiaci mohli potešiť z darčekov, ktoré si vyslúžili za svoje celoročné úsilie. Ďakujeme všetkým žiakom za perfektné výkony v tejto súťaži.