Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE

22.06.2023 16:28
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 22. júna 2023 sa v priestoroch CVČ Relax Rimavská Sobota konal XXXVIII. ročník okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje.

Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ z okresov Rim. Sobota, Revúca, Rožňava (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu.

Tento ročník bol špecifický aj v tom, že sa niesol v duchu „Rok nástennej maľby 2023."

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 12 družstiev a našu školu reprezentovali 2 družstvá, ktorým sa veľmi darilo:

- žiaci VII.A triedy: Lea Deáková, Anna Kapcová, Michaela Kopeczová, Ivana Matúšková, Alex Nestoroski – získali 2. miesto

- žiaci VII.B triedy: Miriam Ďurišová, Daniela Hrabovská, Matej Krajec, Megan Nosáľová, Martin Ridzoň – získali 3. miesto

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.