English Star - výsledky súťaže

15.06.2023 12:31
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

A máme tu výsledky súťaže English Star.

Zúčastnilo sa na nej 61 žiakov z 2. až 8. ročníka.

Žiaci mohli dosiahnuť maximálne 100 bodov.


Najvyšší počet bodov získali:

Liliana Rugolská z 3.B,

Šimon Dargó zo 4.B

Matúš Hudák z 8.A.


Špeciálnou odmenou bude pre nich aj vecná cena. Mnoho ďalších žiakov úspešne reprezentovalo našu školu.

Až 47 zo zúčastnených žiakov získalo 80 a viac bodov v tejto súťaži.

Každý súťažiaci získava pero a diplom.

Všetkých účastníkom súťaže srdečne blahoželáme!