Vyhodnotenie Celomestskej dejepisnej súťaže

13.06.2023 16:26
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Počas školského kola sa štyri tímy 5. a 6. ročníka zúčastnili celomestskej dejepisnej súťaže. Každomesačne plnili súťažné úlohy zamerané na regionálne dejiny Košíc a absolvovali aj mimoriadne úlohy v teréne. Navštívili tak Východoslovenské múzeum, Archív mesta Košice, Štátnu vedeckú knižnicu a spoznávali aj pamätné tabule na Hlavnej ulici. Žiaci sa veľmi snažili, čo sa odrazilo aj na ich umiestnení. Tím V.C (Vanessa Sopková, Viktória Tomčíková, Kristína Matoňáková, Nika Bodnárová, Tánička Červenková, Nella Vargová), tím VI.B (Lenka Beňová, Marianna Gaurová), tím VI.C (Timotej Hrabčák, Bianka Poláčková, Marína Semančíková, Viktória Šefarová) sa umiestnili na 1. mieste. Tím V.A ( Saša Vološinová, Miriam Varcholová, Lenka Lipková) sa umiestnil na 2. mieste.

Gratulujeme.

Fotogaléria k článku