Výlet Drienčany – Po stopách P. E. Dobšinského

11.06.2023 14:22
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Kto bol pán Pavol Emanuel Dobšinský? Ako žil? Čo nám tu zanechal? To všetko nám porozprávali manželia pán a pani Gabčanovci z Drienčan, ktorí nás, druhákov, dňa 6.6.2023, srdečne privítali na Fare P. Dobšinského, kde je zriadené Múzeum slovenskej rozprávky. Porozprávali nám zaujímavosti zo života tohto spisovateľa, rozprávkara a folkloristu a vedeli nám odpovedať na naše zvedavé otázky. Veľmi pekne im ďakujeme! Napriek daždivému počasiu sa nám ešte podarilo venovať tichú spomienku na mieste posledného odpočinku P. Dobšinského v areáli evanjelického kostola, pozrieť jedinečné rozprávkové slnečné hodiny a rozprávkový labyrint. Veľmi sa nám tam páčilo a radi sa tam opäť vrátime.