Zápis predškolákov do prvého ročníka základnej školy

25.06.2023 19:35
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Dňa 21.apríla 2023 sa na našej škole uskutočnil zápis predškolákov do prvého ročníka základnej školy. Chodba školy sa počas piatkového popoludnia premenila na veľkú herňu. Naše žiačky – tretiačky a štvrtáčky – oblečené za zvieratká a dobrých čarodejníkov, vítali prichádzajúcich predškolákov a vypĺňali im čas čakania na samotný zápis rôznymi didaktickými hrami. Už tu sa mohli aj dozerajúce pani učiteľky dozvedieť o deťoch mnoho informácií z ich reakcií, prejaveného záujmu o konkrétnu činnosť, schopnosť vydržať pri činnosti, dokončiť hru, dokresliť obrázok, dostavať stavebnicu a iné. Deti si v priebehu hier rozvíjali matematické predstavy, súhru očí a rúk, slovnú zásobu a mnoho iných zručností potrebných pre budúcich prváčikov.

    Samotný zápis prebiehal v jednej z tried našej školy, kde vždy malá skupinka detí plnila rôzne úlohy na zistenie pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Zaujímala nás najmä reč, zručnosť v manipulácii s predmetmi, zvládnutie činností ako vyfarbovanie, strihanie, radenie obrázkov podľa časovej postupnosti, pravo-ľavá orientácia. Deti pracovali na interaktívnej tabuli, prekonávali prekážkovú dráhu, vyskúšali si pracovať v školskej lavici.

    Po absolvovaní zápisu dostali deti malý darček vyrobený našimi štvrtákmi, pamätný list a prípadne aj informáciu, čo ešte treba do septembra dotrénovať. Tohto roku sme zapísali do prvého ročníka spolu 29 detí, niektorým ešte pomôže odklad školskej dochádzky a s väčšinou detí sa uvidíme v septembri v školských laviciach. Spolu s ich rodičmi im budeme držať palce, aby prvý ročník zvládli na jednotku.


Mgr. A. Kiliková

Fotogaléria k článku