Deň učiteľov v našej škole

25.06.2023 19:38
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V našej ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive patria oslavy Dňa učiteľov ku každoročnej tradícii. Počas nich si uctíme tých, ktorí sú nám druhými rodičmi, tých, ktorí nám odovzdávajú svoje poznatky. Inak tomu nebolo ani tento rok.

     Pod záštitou Žiackeho parlamentu a vedením pani učiteľky Kružliakovej sa žiaci pripravovali na tento slávnostný deň. Program, ktorý predviedli, bol ukážkou ich šikovnosti. V úvodnom slove sa Nelka Melichová a Viktória Špániková z deviatej triedy básňou i slovom prihovorili učiteľom i žiakom. Na klavíri ich sprevádzala Emma Babušíková. Vo veselom tanci ich vystriedali dievčatá z tanečného krúžku, ktoré si pod vedením pani učiteľky Mikulovej pripravili tanečné číslo na melódiu piesne „Do školy sa teším“. Tanec vystriedali žiaci tretieho ročníka, ktorí zarecitovali krátke básničky o škole a učiteľoch a ktorých pripravovala pani učiteľka Svancárová. Žiadne vystúpenie v našej škole sa nezaobíde bez folklórneho súboru Dobronka. Inak tomu nebolo ani teraz. V troch ľudových piesňach sa predstavili žiačky druhého a siedmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Buljanovej. Vyučovacie hodiny sú nielen o učení. Aj učiteľom sa občas zapletie jazyk a zrazu sú na svete vtipné poznámky. Tie nám prečítali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Predposledným číslom bolo vystúpenie žiakov hudobného odboru Heuréka. Žiaci šiesteho a tretieho ročníka zahrali gitarovú skladbu i zaspievali pieseň. Záver patril opäť básni, ktorú predniesla Viktória Špániková a v mene všetkých vystupujúcich, ale i v mene všetkých žiakov našej školy vyslovila veľké ĎAKUJEM učiteľom za všetko, čo pre nás robia, za všetko, čo nám odovzdávajú.

    Okrem zážitku z vystúpenia si každý učiteľ odniesol kvietok, darovaný z lásky. Programu sa zúčastnili nielen súčasní učitelia, ale pozvanie pani riaditeľky Babiakovej prijali i niektorí bývalí učitelia, ktorí sa tak vrátili do „svojich školských čias“. Pani riaditeľka na konci poďakovala všetkým vystupujúcim a jej príhovor ukončil program pri príležitosti Dňa učiteľov.


Žiacky parlament pri ZŠ s MŠ J. S. Neresnického

Fotogaléria k článku