Anglicky hovoríme o budúcnosti našej krásnej planéty Zem

28.05.2019 16:04
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

O tom, že máme kreatívnych a tvorivých žiakov, už dávno vieme. Tentokrát to potvrdili aj na hodine angličtiny.


Siedmaci na hodine anglického jazyka mali za úlohu predstaviť ich vízie, ako bude vyzerať svet v budúcnosti a svoje nápady pretvorili do 3D modelov.


Pracovali v 3 skupinách.

Prvá skupina vytvorila model s planétou Zem a asteroidmi , ktoré by mohli zasiahnuť Zem a spôsobiť zemetrasenie a tsunami.

Druhá skupina zostavila model so zničenou planétou Zem, umelo vytvorenou planétou a planétou Mars s možnosťou života.

Tretia skupina zachovala planétu Zem a pridala moderné prvky - robotov, lietajúce autá, elektronické billboardy.


Žiaci preukázali tvorivosť a originalitu a tiež fakt, že osud našej planéty Zem im nie je ľahostajný.

Pripravila: Mgr. Gabriela Maščáková