Zber papiera 2023

24.05.2023 19:50
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Na jar sa každoročne koná na našej škole zber papiera. Vyzbieralo sa 5970 kg.

Na I. stupni – 3652,5kg, na II. stupni 2097,5kg + ŠKD, knižnica a riaditeľstvo 220kg.

I.stupeň JEDNOTLIVCI TRIEDY 1. Tamara Beňová I.B 411,5kg III.C 2. Lia Szabóová III.C 278kg IV.C 3. Petra Škrabáková II.B 273kg I.B 3. Dominika Škrabáková IV.C 273kg

II.stupeň JEDNOTLIVCI TRIEDY 1. Adam Nagy V.A 205,5kg V.A 2. Lea Deáková VII.A 136kg V.B 3. Zoja Maňovská V.B 111kg VI.B Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ĎAKUJEME. Zapísala: E. Molnárová