Cechová hostina

23.05.2023 15:46
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci V.C triedy sa na krátky čas ocitli v stredoveku a vyskúšali si prácu remeselníkov. Ich úlohou bolo vžiť sa do roly cechmajstrov, majstrov, tovarišov i učňov vybraných cechov. Aby sa mohli zúčastniť na cechovej hostine, bolo potrebné si postupne vyrobiť cechový štít, truhlicu, pečať, cechovú knižku i vlastnoručne vyrobené cechové predmety.

Boli veľmi kreatívni a vytvorili krásne výrobky v kolektíve, kde významnú úlohu zohrala vzájomná komunikácia, tolerantnosť, rozdelenie úloh a dohodnutie sa na spoločnom postupe. Nadobudli nové vedomosti v oblasti života a práce remeselníkov v stredoveku a osvojili si aj nové zručnosti či už pri tvorbe výrobkov, truhlíc a aj pri pečení dobrôt.

Žiaci predstavovali cech hrnčiarov, drotárov a šperkárov, krajčírov, pekárov. Po prezentácii svojich prác si žiaci prichystali odmenu v podobe pohostenia na cechovej hostine.

Fotogaléria k článku